BIBLIOGRAPHIE DES ÉCRITS DE LOUIS-FERDINAND CÉLINE
Recherche :
dans la Nb/p.
mot(s)
;
64A1i iLe iPont ide iLondres. iGuignol's iBand, iII. iParis, iGallimard, i16 imars i1964. i412 ip., i20,5 icm iiColl. iblanche i»).i
..